MAI : BBIK
130.50 THB
-9.00 (-6.45%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,391,922
ราคาเปิด
139.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
139.50 - 127.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
130.50 / 8,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
183,565,800
วันก่อนหน้า
139.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
143.50 - 48.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
130.00 / 24,500