MAI : BBIK
115.50 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
579,323
ราคาเปิด
116.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
118.50 - 114.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
115.50 / 800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
67,119,000
วันก่อนหน้า
115.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
143.50 - 57.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
115.00 / 100