mai : BBIK
29.00 THB
-1.50 (-4.92%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
444,331
ราคาเปิด
30.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
30.25 - 29.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
29.25 / 10,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
13,131,675
วันก่อนหน้า
30.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
68.59 - 29.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
29.00 / 21,100