MAI : BBIK
92.00 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
139,717
ราคาเปิด
92.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
92.75 - 91.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
92.25 / 200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
12,863,800
วันก่อนหน้า
92.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
143.50 - 89.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
92.00 / 1,500