MAI : BBIK
112.00 THB
+6.00 (5.66%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
432,294
ราคาเปิด
106.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
113.00 - 106.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
112.00 / 5,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
47,988,700
วันก่อนหน้า
106.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
126.50 - 32.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
111.50 / 2,100