MAI : BBIK
67.50 THB
+2.25 (3.45%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,856,938
ราคาเปิด
66.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
69.75 - 66.25
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
67.50 / 2,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
195,446,675
วันก่อนหน้า
65.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
90.00 - 27.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
67.25 / 4,100