MAI : BBIK
53.75 THB
+2.50 (4.88%)
ปรับปรุงเมื่อ
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,264,500
ราคาเปิด
51.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
55.75 - 50.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
53.75 / 18,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
174,137,250
วันก่อนหน้า
51.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
55.75 - 27.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
53.50 / 62,300