ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02-636-7011